?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> (矛_?正定)矛_庄围?- 矛_庄\盼徏材有限公?/title> <meta name="Keywords" content="矛_庄围?> <meta name="Description" content="Z详细介绍矛_庄围挡品内?包括矛_庄围挡的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有石家庄围挡新闻以及最新的市场矛_庄围挡h?咨询电话:18203228561"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60003/Css/Index.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60003/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script src="/template/NEST60003/js/nav.js" type="text/javascript"></script> <script language="javascript" src="js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.tip').mouseover(function(){ var $tip=$('<div id="tip"><div class="t_box"><div><s><i></i></s><img src="'+this.href+'" /></div></div></div>'); $('body').append($tip); $('#tip').show('fast'); }).mouseout(function(){ $('#tip').remove(); }).mousemove(function(e){ $('#tip').css({"top":(e.pageY-60)+"px","left":(e.pageX+30)+"px"}) }) }) </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_bg"> <div class="header"> <div class="nav"> <p><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33437/stat/"></script></p> 矛_庄\盼徏材有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">矛_庄围?/a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="top"> <div class="logo"><a href="/" rel="nofollow"> <img src="/uploads/logo/20180605113247.png" alt="矛_庄\盼徏材有限公? ></a></div> <div class="zi1"><span>专业从事各类围挡</span> <p>丰富的设计、生产、安装、维护经?/p> </div> <div class="tel"><span>服务咨询热线Q?/span> <p>18203228561</p> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow" > 产品展示</a> </li> <li><a href="/about/about3.html" rel="nofollow" > 热销产品</a> </li> <li><a href="/download/" rel="nofollow">工程案列 </a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">公司动?</a></li> <li><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">在线留言</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div id="container"> <div class="flexslider"> <ul class="slides"> <li style="background: url(/template/NEST60003/Images/common/banner1.jpg) 50% 0 no-repeat;"> </li> <li style="background: url(/template/NEST60003/Images/common/banner2.jpg) 50% 0 no-repeat;"> </li> <li style="background: url(/template/NEST60003/Images/common/banner3.jpg) 50% 0 no-repeat;"> </li> </ul> </div> <div class="sunBox"> <div class="sunB"> <div class="sunL"> <p> <span>您是不是在搜索:</span><a href="/" target="_blank" rel="nofollow">矛_庄围?/a> <a href="/" target="_blank" rel="nofollow">矛_庄施工围?/a> <a href="/" target="_blank" rel="nofollow">矛_庄工地围?/a></p> </div> <div class="sunR"> <div class="searchbox"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div style="display: none !important;"> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> </div> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="输入关键? onfocus="if(this.value=='输入关键?){this.value=''};this.style.color='black';" onblur="if(this.value==''||this.value=='输入关键?){this.value='输入关键?;this.style.color='gray';}" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60003/Images/common/search.jpg" align="top" /> </form> </div> </div> </div> </div> <div id="main" class="clearfix"> <div id="sideBar" class="floatL"> <div class="fenl"> <div class="tit"><a href="/supply/" rel="nofollow">路盼产品中心</a></div> <div class="nr"> <ul> <li><a href="/szwd/" title="市政围挡">市政围挡</a></li> <li><a href="/sgwd/" title="施工围挡">施工围挡</a></li> <li><a href="/fgwd/" title="复合围挡">复合围挡</a></li> <li><a href="/dtwd/" title="地铁围挡">地铁围挡</a></li> <li><a href="/dlwd/" title="道\围挡">道\围挡</a></li> <li><a href="/cgwd/" title="彩钢围挡">彩钢围挡</a></li> </ul> </div> <div class="ico1"></div> </div> <div class="leib2"> <div class="tit"> 联系我们</div> <div class="leftlx"> <div class="dianh"> <ul> <li>联系人:王经?/li> <!--<li>电话Q?8203228561</li>--> <li>手机Q?8203228561</li> <!-- <li>邮箱Q?a href="mailto:" rel="nofollow"></a></li>--> <li>|址Q?a href="http://www.rtietz.com" rel="nofollow">www.rtietz.com</a> </li> <li>地址Q河北省矛_庄市树֟区南三环与裕街交口东行500c\?/li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="conts" class="floatR"> <div class="info"> <div class="infoTitle"> <p> 服务目<span> / service</span></p> </div> <div class="dsite"> 您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/sgwd/">施工围挡</a> > <a href="/supply/22.html">矛_庄围?/a></div> <div class="infonn"> <div class="xiangxi clear"> <div class="xz"> <a class="tip"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33437/201806161419376603343713783.gif?path=www.rtietz.com/uploads/cp/201806161419376603343713783.gif" width="236" height="" alt="矛_庄围? /></a> </div> <div class="xy"> <h1>名称Q石家庄围挡</h1> <!-- <p> 品牌Q?/p> <p> 规格Q?/p> <p> hQ?/p>--> <p> 旉Q?018/6/16 0:00:00</p> </div> </div> <hr /> <div class="proshow"> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">建筑<a href="http://www.rtietz.com/sgwd/" target="_blank">施工围挡</a>作用特点有哪些呢Q你知道吗?<b>矛_?a href="http://www.rtietz.com/supply/42.html" target="_blank">围挡</a></b>告诉您: </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;">1.工程工地四周应按规定讄q箋、密闭的围栏Q徏造多层、高层徏{的q应讄安全防护设施。在市区主要路段和市Ҏ观道路及机场、码头、R站广|的围栏光度不得低?.5mQ在其他路段讄的围栏,光度不得低?.8m?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">2.围挡使用的材料应保证围栏E_、整z、美观。市政工E项目工圎ͼ可按工程q度分段讄围栏或按规定使用l一的连l性护栏设施?span style="font-size:14px;"><a href="http://www.rtietz.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">矛_庄围?/a></span>施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圑֒工程渣土。在l批准时占用的区域Q应严格按批准的占地范围和用性质存放、堆卸徏{材料或机具讑֤Q时区域四周应讄高于1m的围栏?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;">3.在有条g的工地时Q四周围墙、宿舍外墙等地方Q必d挂、书写反映企业精、时代风貌的醒目宣传标语?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">以上是<span style="font-size:14px;">矛_庄围挡给大家提供的一些相关介l,惌了解更多关于施工围挡的信息,可联pL们,我们竭诚ؓ大家服务?/span></span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33437/201806161424076793343786356.gif" width="400" height="300" title="矛_庄围? alt="矛_庄围? align="" /></span> </p> </div> <div class="relatv"> <p class="uppage"> 上一条:<a href="/supply/23.html">复合围挡安装</a></p> <p class="nextpage"> 下一条:<a href="/supply/21.html">市政围挡?/a></p> </div> </div> <div class="tag"> ♥ 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e6%96%bd%e5%b7%a5%e5%9b%b4%e6%8c%a1'>施工围挡</a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%9f%b3%e5%ae%b6%e5%ba%84%e5%9b%b4%e6%8c%a1'>矛_庄围?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%9f%b3%e5%ae%b6%e5%ba%84%e5%9b%b4%e6%8c%a1'>矛_庄围?/a>, <p> 来源Q?a href='http://www.rtietz.com/supply/22.html'>http://www.rtietz.com/supply/22.html</a></p> <p> 旉Q?018/6/16 0:00:00</p> </div> <div class="rtt"> •相关新闻</div> <hr /> <div class="infons"> <ul> <li><a href="/news/67.html" title='矛_庄围挡公司安装施工前的准? target="_blank" rel="nofollow">矛_庄围挡公司安装施工前的准?/a> </li> <li><a href="/news/63.html" title='施工围挡厂家为城市锦上添? target="_blank" rel="nofollow">施工围挡厂家为城市锦上添?/a> </li> <li><a href="/news/61.html" title='矛_庄施工围挡体C一个城市徏讑ַE管? target="_blank" rel="nofollow">矛_庄施工围挡体C一个城市徏讑ַE管?/a> </li> <li><a href="/news/60.html" title='矛_庄围挡安装这几点你知道吗Q? target="_blank" rel="nofollow">矛_庄围挡安装这几点你知道吗Q?/a> </li> <li><a href="/news/59.html" title='矛_庄围挡打造和谐工地幸满? target="_blank" rel="nofollow">矛_庄围挡打造和谐工地幸满?/a> </li> <li><a href="/news/57.html" title='装置施工围挡的正流E? target="_blank" rel="nofollow">装置施工围挡的正流E?/a> </li> </ul> </div> <div class="rtt"> •相关业务 </div> <hr /> <div class="infopro"> <ul> <li><a class="li" href="/supply/44.html" title="施工围挡" rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33437/201806281507335033343730401.gif?path=www.rtietz.com/uploads/cp/201806281507335033343730401.gif" alt="施工围挡" width="238px" height="179px" /></a><a href="/supply/44.html" title="施工围挡" rel="nofollow">施工围挡</a> </li> <li><a class="li" href="/supply/43.html" title="施工围挡厂家" rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33437/201806281506414873343773164.gif?path=www.rtietz.com/uploads/cp/201806281506414873343773164.gif" alt="施工围挡厂家" width="238px" height="179px" /></a><a href="/supply/43.html" title="施工围挡厂家" rel="nofollow">施工围挡厂家</a> </li> <li><a class="li" href="/supply/41.html" title="矛_庄围挡制? rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33437/201904111406450453343764017.gif?path=www.rtietz.com/uploads/cp/201904111406450453343764017.gif" alt="矛_庄围挡制? width="238px" height="179px" /></a><a href="/supply/41.html" title="矛_庄围挡制? rel="nofollow">矛_庄围挡制?/a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p class="m1"> <a href="/" rel="nofollow">|站首页</a>/ <a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a> /<a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a> /<a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> /<a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a> /<a href="/weibo/" rel="nofollow">企业微博</a>/ <a href="/sitemap.xml" >XML</a> /<a href="/changecity.html" >分站</a> /<a href="/sitemap.html">|站地图</a> /<a rel="nofollow"><span style="cursor: hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.rtietz.com','(矛_?正定)矛_庄围?- 矛_庄\盼徏材有限公?)">加入收藏</span></a> </p> <div class="foot"> <div class="f_add fl"> <p> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1276394270'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1276394270%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" ></script> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>.<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-03-31/"></script> </p> <p> Copyright© <a href="http://www.rtietz.com" rel="nofollow">www.rtietz.com</a>矛_庄工地围挡哪家好Q供应订做多钱Q怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供石家庄施工围挡、、、等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ <br /> </p> <p> <strong>热门城市推广: </strong> </p> <p> <a target="_blank" rel="nofollow"> <img src="/template/NEST60003/Images/sdhd.png" alt="时代互动"></a></p> <p><a >冀ICP?7029095?2</a></p> </div> <div class="f_ewm fr"> <img src="/template/NEST60003/images/f_ewm.png" alt="/"><span>二维?/span></div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60003/js/jquery.flexslider-min.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $('.flexslider').flexslider({ directionNav: true, pauseOnAction: false }); }); </script> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=6698627" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> <!-- Baidu Button END --> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?c9f81d5f54eb07c1160c0068f48af4dc"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.rtietz.com/">,欣起少妇的裙子挺进去短篇小说,A级A片少妇高潮喷水,娇妻在厨房被朋友玩得呻吟,日本人做受全过程视频</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <a href="http://www.okokbbs.com" target="_blank">欧美最猛黑人XXXXX猛交</a>| <a href="http://www.forex-house.com" target="_blank">亚洲国产精品成人久久久</a>| <a href="http://www.shengtaijiu.com" target="_blank">欧美性大战XXXXX久久久</a>| <a href="http://no9fun.com" target="_blank">一个人免费观看视频WWW高清</a>| <a href="http://www.755dnf.com" target="_blank">亚洲熟妇色XXXXX欧美老妇Y</a>| <a href="http://shpcg.com" target="_blank">国产69精品久久久久9999APGF</a>| <a href="http://www.ceditensac.com" target="_blank">97久久久国产精品消防器材</a>| <a href="http://zgfcssq-ssq.cn" target="_blank">欧美人与动性XXXXX杂交</a>| <a href="http://homebhajans.com" target="_blank">被两个老头咬住吃奶野战</a>| <a href="http://www.parkgapapai.com" target="_blank">公交车上拨开少妇内裤进入</a>| <a href="http://winesdoc.com" target="_blank">精品人妻中文无码AV在线</a>| <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>